Overslaan en naar de inhoud gaan

Arsène De Coster

Arsène De Coster was burgemeester van Glabbeek-Zuurbemde van 1965 tot 1976

Meer info:

Arsène De Coster (CVP) werd in 1958 gemeenteraadslid en was van 1964 tot 1976 burgemeester van de autonome gemeente Glabbeek-Zuurbemde. In 1976 werd hij de eerste burgemeester van de nieuwe fusiegemeente Glabbeek (*) en hij bleef dit tot 1994. Van 1994 tot 2006 was hij gemeenteraadslid van Glabbeek, in totaal was hij 48 jaar politiek actief in onze gemeente.

In totaal was Arsène De Coster 5 legislaturen of 30 jaar onafgebroken burgemeester van Glabbeek-Zuurbemde en nadien van de nieuwe fusiegemeente Glabbeek.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen werd hij door Koning Filip I op 15 november 2018 geridderd tot Ridder in de Kroonorde.

(*) Op 1 januari 1977 waren er gemeentefusies van heel wat Belgische gemeenten die toen van 2359 tot 596 gereduceerd werden. Ook voor Glabbeek verliep niet alles volgens plan en is er aan de fusie een heel bijzonder verhaal verbonden, waarin Arsène De Coster een belangrijke rol speelde. De politici van Glabbeek stelden een fusie voor van Glabbeek met Kapellen, Attenrode-Wever, Bunsbeek, Hoeleden, Kersbeek-Miskom en MeenseI-Kiezegem. Alle betrokken gemeenten gingen akkoord met deze grote fusie. En lange tijd liet men initiatiefnemer Glabbeek in de waan dat het zo ook zou gebeuren, maar op zekere dag kreeg toenmalig burgemeester Arsène De Coster telefoon van minister Gaston Geens dat de zaak niet doorging. Glabbeek was opgedeeld bij Kortenaken en Bunsbeek bij Tienen! Dat was gebeurd onder druk van de toenmalige burgemeester van Kortenaken en parlementslid, Godelieve Devos. De fusies van gemeenten gebeurden blijkbaar eerder in functie van bepaalde personen dan van de gemeenten zelf! Via Gaston Geens heeft Glabbeek kunnen bekomen dat het als gemeente toch is kunnen blijven bestaan. Maar het was een dubbeltje op zijn kant. Het bewijs hiervan is het gemeentenummer van Glabbeek. Alle fusiegemeenten kregen een nummer. Glabbeek had geen nummer toegewezen gekregen en zo komt het dat men onze gemeente in extremis een bis-nummer heeft moeten geven. Wij zijn de enige gemeente in het land met een bis-nummer, namelijk 22bis.