Overslaan en naar de inhoud gaan

Sint-Niklaasparochie Glabbeek

Onder het Franse bewind werd op 14 oktober 1797 opdracht gegeven scholen op te richten in Glabbeek en Bunsbeek. De geschiedenis van de huidige Glabbeekse scholen vangt echter grosso modo aan in de twintigste eeuw. We geven hieronder een overzicht van de schoolgeschiedenis in de verschillende deelgemeenten in alfabetische volgorde.

Attenrode

In 1909 werd aan de kerk in Attenrode door de gemeente een meisjesschool met 2 klassen gebouwd. Door de zusters Annunciaten van Heverlee werd er hier in 1932 een bewaarschool aangebouwd. De school ging dicht in 1975 en in 2011 werden de gebouwen aan de Doelaagstraat afgebroken.

Bunsbeek

In 1862 kwam er naast het gemeentehuis in de Schoolstraat aan het huidige dorpsplein een eerste gemengde gemeenteschool. In 1904 werden er vier nieuwe klaslokalen gebouwd (de huidige gebouwen van de buitenschoolse kinderopvang). In 1932 werd de gemengde gemeenteschool een jongensschool. Ze sloot haar deuren in 1977.

In 1931 opende de Vrije Basisschool van de Zusters Annunciaten van Huldenberg haar deuren. Ondertussen staat de school bekend als VBS De Duizendpoot, maar ze is nog steeds gehuisvest op de huidige locatie langs de Schoolstraat. Zusters zijn er al in tijden niet meer gezien. Tussen 1948 en 1964 was er in de huidige turnzaal van de school ook een huishoudschool ondergebracht.

Glabbeek

In 1906 werden in de Nieuwstraat een schoolhuis en vier klaslokalen gebouwd in opdracht van pastoor Julius Ponsaerts op een perceel dat hem toebehoorde. De school ging van start op 26 september 1908 en werd bestuurd door de Zusters van het Heilig Graf van Turnhout. Die verlieten de school in 1918 wegens geldgebrek en drie leken werden benoemd als gemeentelijk leerkracht. De ‘bewaarschool’ (kleuterschool) bleef een vrije school tot de fusie met de gemeenteschool in 2002. Sinds 2006 stond de school in de Nieuwstraat leeg en ze werd afgebroken in oktober 2015 voor de bouw van 28 serviceflats op deze locatie. De schoolgebouwen van de gemeenteschool langs de Steenweg werden in 1905 gebouwd en werden gebruikt tot de fusie in 2002. De eerste schoolgebouwen langs de Dries werden gebouwd door het rijksonderwijs (nu gemeenschapsonderwijs) in 1968. De site langs de Dries werd na de unieke fusie op 1 september 2002 van gemeenteschool, vrije school en gemeenschapsschool de centrale vestiging van de nieuwe gemeenteschool. De oude lokalen van de gemeenschapsschool werden in 2014 en 2016 afgebroken. De lagere school kreeg een nieuw gebouw op de site in de Dries in 2006 en op 1 september 2016 werd het nieuwe gebouw van de kleuterklassen in gebruik genomen en werd de afwerking van de volledige site voltooid met een nieuwe turnzaal, speelplaatsen en een multifunctionele sportkooi met kunstgras in openlucht.

Kapellen

De vroegere gemeenteschool van deelgemeente Kapellen nam haar intrek in het oude gemeentehuis (de huidige zaal De Mispel) in 1880 en werd gesloten in 1975. De Vrije Basisschool Kapellen werd opgericht door de Zusters Dominicanessen in 1909 en bestond aanvankelijk uit twee meisjesklassen. De school werd overgenomen door de Zusters van Vorselaar in 1919 en zij bleven er tot 1979. In 1978 fuseerde de vrije basisschool van Kapellen met de school van Kortenaken. Vanaf 1944 functioneerde in Kapellen gedurende enkele jaren ook een landelijke huishoudschool.

Wever

Deelgemeente Wever kreeg Op 26 juni 1926 een gemeenteschool in een burgerhuis langs de Heirbaan. De Zusters Annunciaten van Heverlee verzorgden er net als in Attenrode het onderwijs. In 1928 ontving het gemeentebestuur van Attenrode-Wever een negatief verslag van het Ministerie van Nationale Opvoeding omwille van de te beperkte ruimte van de klaslokalen. In 1930 schonk baron Paul de I’Escaille, de toenmalige burgemeester, een perceel bouwgrond aan de Solveldweg voor de bouw van een nieuwe school. In 1951 werd de gemeenteschool van Wever een vrije gesubsidieerde school tot ze op 15 augustus 1975 fuseerde met de vrije basisschool van Bunsbeek. De wijkschool Wever moest wegens te weinig leerlingen de deuren sluiten in 2015. Vandaag heeft de gemeente een erfpacht op de oude schoolgebouwen en stelt ze de lokalen ter beschikking voor de werking van de lokale KSA.

Klasfoto uit 1916 (Glabbeek)
De leerlingen van de gemeenteschool Glabbeek in 1916
De leerlingen van de gemeenteschool Glabbeek in 2016
De leerlingen van de gemeenteschool Glabbeek in 2016 
De opening van de nieuwe gemeenteschool in Glabbeek door burgemeester Peter Reekmans op 1 september 2016
De opening van de nieuwe gemeenteschool in Glabbeek door burgemeester Peter Reekmans op 1 september 2016

 

Bronnen
Kerkfabriek Glabbeek
Uit de publicatie