Overslaan en naar de inhoud gaan

Edmond De La CosteJonkheer Edmond Charles Guillaume Ghislain de la Coste (1788-1870), was één van de invloedrijkste inwoners die onze gemeente ooit had. Hij was een conservatief politicus tijdens de periode van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden en het latere onafhankelijke België. Edmond-Charles de la Coste werd geboren te Mechelen in 1788 en huwde op 5 april 1815 met Pauline-Marie-Ghislaine Foestraets, die afstamde van de familie Foestraets die tot aan het Franse tijdperk heerlijke rechten bezat te Zuurbemde. Onder Napoleon was de la Coste nog luitenant bij de Nationale Wacht, auditeur bij de Raad van State en ‘sous-préfet’ in Groningen en Aken. Na de val van Napoleon werd hij onder Koning Willem tijdens het bewind van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden bijzonder commissaris en daarna referendaris voor Binnenlandse Zaken (1814-1823). In 1821 werd hij lid van de Staatsraad en in 1828 gouverneur van de provincie Antwerpen. Eind december 1829 werd hij Minister van Binnenlandse Zaken. In oktober 1830, na het uitbreken van de Belgische Omwenteling werd hij gelast de Prins van Oranje naar Antwerpen te vergezellen en in België een afzonderlijke regering voor de zuidelijke provincies op te richten. Dit opzet mislukte en hij gaf zijn ontslag als minister. Edmond-Charles de la Coste bleef in België en op 3 oktober 1831 werd hij bij de eerste wetgevende verkiezingen van het onafhankelijke België senator.

Hij bleef dit echter slechts tot 12 november van hetzelfde jaar. Tien jaar later begon hij aan een langere carrière als parlementslid: hij werd volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Leuven van 1842 tot 1846 en van 1850 tot 1859. Van 1859 tot 1863 zetelde hij als senator voor hetzelfde arrondissement. Van 1946 tot 1948 was hij gouverneur van de provincie Luik. Edmond-Charles de la Coste overleed op 30 maart 1870 en hij werd begraven in de grote maar eenvoudige grafkelder die aan de noordzijde tegen het koor van de kerk van Zuurbemde is aangebouwd. De kelder werd in maart 2000 gerestaureerd op kosten van de familie.

Tussen 1820 en 1825 bouwde Edmond-Charles de la Coste het kasteel van Zuurbemde met vijf traveeën, een verdieping met viervlakkìg dak en een terras in het midden. In 1850 bouwde de Ia Coste aan het centrale deel de twee zijvleugels in hoefijzervorm, die telkens eindigen op een vierkantig paviljoen. Het kasteel de La Coste ligt in de vallei van de Velpe op 350 m van de straat Zuurbemde en is via een zijweg met deze straat verbonden.

Kasteel van Zuurbemde