Overslaan en naar de inhoud gaan

Archeologen ontdekten grote ambachtelijke zone uit Laat-Romeinse tijd tot begin vroege Middeleeuwen in Glabbeek

Tijdens rioleringswerken tussen Glabbeek en Attenrode heeft een team van archeologen van Studiebureau Archeologie een unieke ambachtelijke zone gevonden en onderzocht. Ze ontdekten resten van pottenbakkerij op zeer grote schaal, een kleine fabriek als het ware. De productie wordt voornamelijk in de Romeinse tijd gedateerd, maar loopt ook verder in de vroegmiddeleeuwse periode. De succesvolle opgraving loopt na twee maanden op zijn einde.

Naar aanleiding van de vergunningsaanvraag voor de rioleringswerken collector Meenselbeek fase 2, werd ook de procedure met betrekking tot   archeologie opgestart. Op basis van het bureauonderzoek bleek dat er ter hoogte van het tracé mogelijks een Romeinse pottenbakkerij aanwezig zou zijn. Het proefsleuvenonderzoek toonde veelbelovende resultaten en eind september werd er gestart met de opgraving. Hoewel de aanwezigheid van een ambachtelijke zone werd verwacht, zijn de resultaten veel grootser dan gedacht. Over een afstand van ongeveer één km werden 15 pottenbakkersovens en één metaaloventje aangetroffen. In sommige gevallen zijn de ovens uitzonderlijk goed bewaard gebleven en er werd zelfs een natuurstenen oven aangetroffen.

Op basis van het aardewerk worden de ovens in verschillende fasen van de Romeinse periode gedateerd. Bovendien werden er ook minstens twee Karolingische ovens onderzocht. Dergelijke ovens werden tot op heden slechts enkele malen aangetroffen in Vlaanderen. De aangetroffen site is uniek in Vlaanderen waardoor het potentieel op kenniswinst enorm is. Nooit eerder werd in Vlaanderen een ambachtelijke site van deze grootte, los van een gekende nederzetting, aangetroffen. Dat de productie hier het lokale overstijgt, is duidelijk. Studiebureau Archeologie wijst er met zekerheid op dat er op de percelen rondom het opgravingsgebied nog ovens aanwezig zijn waardoor het totaal aantal ovens op dit moment nog ongekend is. Verder onderzoek op het materiaal zal meer duidelijkheid verschaffen over de effectieve datering en de aard van de productie. Hiervoor worden de archeologen ondersteund door de gemeente Glabbeek, de intergemeentelijke erfgoeddienst Portiva en het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed.