Overslaan en naar de inhoud gaan

Léonard Reynaerts uit Tienen (foto 2) was tijdens de Eerste Wereldoorlog als vrijwilliger bij het Rode Kruis actief en zorgde er met zijn team voor dat alle soldaten, die tijdens de gevechten op 18 augustus in de regio sneuvelden, op een waardige manier begraven werden. Op 11 november 1914 ging dit team van start onder de benaming gemeentelijke ontgravingsdienst en later wijzigde hun naam in “Le souvenir du soldat Belge 18 août 1914, service d’ exhumation”. Wat zij toen deden, was allerminst vanzelfsprekend in bezet gebied en ze werden door de Duitsers nauwlettend in het oog gehouden.

Massagraf 1-2

Op 1 juli 1916 kwam deze opgravingsdienst de laatste Belgische militairen opgraven en identificeren in het massagraf in (foto 3) Bunsbeek aan de Lindeboom. De 30 slachtoffers die na de gevechten in augustus 1914 samen in dit massagraf terecht kwamen werden herbegraven in hun eigen gemeente en op de soldatenkerkhoven van Sint-Margriet-Houtem en Tienen. Alles werd tot in detail genoteerd in een register, van de omstandigheden van het overlijden tot de namen van de slachtoffers. En dankzij hen werd duidelijk waar de gesneuvelden stierven en waar ze begraven lagen, waardoor families nadien tenminste konden rouwen.

Massagraf 3

Op de locatie waar ooit het massagraf in de Lindestraat was, plantte de gemeente Glabbeek een nieuwe Lindeboom en werd er 100 jaar later op  17 augustus 2014 een herdenkingskruis (een replica van het oorspronkelijk kruis)  ingehuldigd door burgemeester Peter Reekmans in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van zijne majesteit de Koning (foto 4). Er kwam bij deze herdenking in 2014 ook een bewegwijzerde Lindeboomwandeling tot stand met informatie over de oorlogsgebeurtenissen op verschillende locaties in ons dorp.

Massagraf-4

Foto’s

  • (1) De oorspronkelijke foto van het massagraf onder de grote Linde in Bunsbeek (1914)
  • (2) Léonard Reynaerts, verpleger-ambulancier bij het Rode Kruis Tienen
  • (3) De ontgraving en identificatie van de 30 soldaten in het massagraf onder de grote Linde in Bunsbeek op 1 juli 1916
  • (4) De inhuldiging van het herdenkingsmonument in de Lindestraat in Bunsbeek door burgemeester Peter Reekmans in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de Koning en de ambassadeur van Duitsland.

Inhuldiging van het monument ter ere van Leonard Reynaerts aan de pastorij in Bunsbeek dat kunstenaar Frederik Vaes in opdracht van de gemeente maakte in 2018

Inhuldiging van het monument ter ere van Leonard Reynaerts aan de pastorij in Bunsbeek dat kunstenaar Frederik Vaes in opdracht van de gemeente maakte in 2018

Bloemenhulde aan graf soldaat Jeroom Roye uit Middelkerke

Bloemenhulde

Op 18 augustus 2019 was de gemeente Glabbeek te gast in zustergemeente Middelkerke. Op 18 augustus 1914 was de 21-jarige soldaat Jeroom Hendrik Roye afkomstig uit (Westende) Middelkerke één van de 30 militaire slachtoffers die omkwam bij de verdediging van Bunsbeek. Soldaat Roye was metselaar en nam in 1912 dienst in het Belgische leger. Hij was soldaat 2 klasse (stamnummer 122/57862) en diende bij het Belgische 22ste linieregiment dat naar onze streek werd gestuurd bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Hij werd aanvankelijk begraven in het massagraf onder de Grote Linde in de Lindestraat in Bunsbeek en in 1916 kreeg hij een apart graf op het militair kerkhof van Sint-Margriete-Houtem (graf 162). Zijn naam staat ook op het WO I herdenkingsmonument in Westende. Op deze symbolische dag 105 jaar later legden de burgemeesters Jean-Marie Dedecker en Peter Reekmans samen met delegaties van de gemeentebesturen van Middelkerke en Glabbeek bloemen neer aan het oorlogsmonument in Westende ter nagedachtenis van soldaat Jeroom Roye en al zijn strijdmakkers die de inwoners van Glabbeek kwamen verdedigen.

Bloemenhulde

Bloemenhulde

Bronnen
Dagboek Leonard Reynaerts
Heemkundige Kring Glabbeek
Ruben Donvil (De Grote oorlog op kleine schaal)
de gemeentelijke cultuur –en erfgoedraad
Gemeente Glabbeek